Elleboogartrose Terug naar overzicht

Wat is het?
Slijtage van het ellebooggewricht.
 
Wat zijn de symptomen?
Verminderde beweeglijkheid, blokkages en pijn ter hoogte van de elleboog.
 
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Meestal volstaat een radiografie van het ellebooggewricht.
 
Wat is de behandeling?
De behandeling blijft zo lang mogelijk conservatief met het gebruik van medicatie (pijnstillers en ontstekingremmers) op pijngeleide. Eventueel kan ook een soepele elleboogbandage worden gedragen. Maximaal 3 maal per jaar kan een cortisone-infiltratie in het ellebooggewricht worden geplaatst.
Bij teveel hinder kan een operatie worden overwogen. Bij jongere patiënten wordt het ellebooggewricht zuiver gemaakt door losse kraakbeenfragmenten en botaanwassen te verwijderen. De bedoeling van deze operatie is om de blokkades te verminderen en de pijn ter verbeteren. Meestal wordt postoperatief weinig tot geen verbetering van de beweeglijkheid waargenomen. 
Bij oudere patiënten kan worden overgegaan tot het plaatsen van een totale elleboogprothese. Dit wordt alleen op laterale leeftijd uitgevoerd omdat de toegestane belasting van het ellebooggewricht na deze operatie sterk wordt verminderd om de normale levensduur van de prothese niet compromitteren.
 

 

Waar?