Mallet vinger Terug naar overzicht

Wat is het?
Een mallet finger ontstaat doordat u de gestrekte vinger stoot, bijvoorbeeld bij het opmaken van een bed. Ook wanneer er bij het sporten een bal op het gestrekte topje van de vinger terecht komt, kan een mallet finger ontstaan. Door dit ongeluk scheurt de strekpees los van de aanhechting aan het bot van het laatste vingerkootje. Dit kan ook gepaard gaan met het losscheuren van een botstukje van dit kootje, zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

Wat zijn de symptomen?
De patiënt is niet meer in staat het eindkootje van de vinger te strekken. Meestal is er ook pijn aanwezig.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose is klinisch duidelijk. Radiografische opnames zijn noodzakelijk om een geassocieerde fractuur uit te sluiten.

Wat is de behandeling?
De behandeling van een mallet vinger bestaat uit 6 weken non-stop immobilisatie van het eindgewricht van de vinger in strekstand. Zo kan de afgescheurde strekpees opnieuw vastgroeien aan het eindkootje.  De immobilisatie gebeurt best met een dorsale aluminium spalk. Deze heeft bij correcte applicatie als voordeel dat de overige vingergewrichten normaal kunnen worden bewogen, wat de kans op vingerstijfheid verminderd. Nadien volgen nog 4 weken spalking gedurende de nacht en tijdens risico-activiteiten. Dit behandelingsschema kan met grote kans op succes worden toegepast tot enkele weken na het ongeval.

Het is essentieel dat de vingertop gedurende 6 weken continu gestrekt blijft. Toch dient de spalk minstens wekelijks te worden gewisseld. De juiste wisseltechniek is belangrijk.


Wanneer er ondanks een correct uitgevoerde spalktherapie een groot strektekort aanwezig blijft, kan met een operatie de strekpees samen met de bovenliggende huid worden ingekort (tenodermodese operatie). Een operatie is ook aangewezen wanneer een belangrijk deel van het gewrichtsoppervlak is afgebroken. De breuk wordt dan op zijn plaats gezet en met metalen pinnetjes gefixeerd. De pinnetjes worden na 6 weken verwijderd.

Waar?