De Quervain tendinitis Terug naar overzicht

Wat is het?
Een ontsteking van de pezen in de 'loge van de Quervain' van de pols. Dit is een tunnel waardoor de extensor pollicis longus en abductor pollicis brevis pees van de duim lopen.  De oorzaak van deze ontsteking is meestal overbelasting. 
 
 
Hierdoor zwellen de pezen en het omgevende slijmvlies op waardoor ze in de tunnel geklemd geraken. Dit veroorzaakt wrijving, wat de ontsteking nog doet toenemen. Daarom kan een de Quervain tendinitis lang aanslepen.
 
 
Wat zijn de symptomen?
Pijn en zwelling ter hoogte van de pols in het verlengde van de duim. Pijnlijk krachtverlies bij  strekken van de duim en wringen.
 
Hoe stelt uw arts de diagnose?
Meestal volstaat een grondig klinisch onderzoek. Radiografie en echografie bevestigen de diagnose.
 
Wat is de behandeling?
De meeste patiënten kunnen worden geholpen met een periode van rust, ontstekingsremmers en kinesitherapie. Zo nodig wordt een infiltratie met depot-corticoïden geplaatst. Pas bij falen van de conservatieve therapie wordt operatief ingrijpen overwogen.
 
Hoe verloopt een operatie?
Tijdens een ambulante opname wordt onder lokale anesthesie een heelkundige verlengingsplastie van het extensorenretinaculum van de Quervain loge verricht. Zo wordt meer bewegingsruimte voor de pezen gecreëerd. Tegelijkertijd wordt het aanwezige ontstekingsweefsel verwijderd. Na deze heelkundige ingreep is onmiddellijk bewegen van hand en vingers toegestaan. De hechtingen worden na 10 dagen door de huisarts verwijderd. Het gebruik van kracht dient tot 4 weken na de ingreep te worden vermeden. De operatiezone kan gedurende enkele maanden wat gezwollen en gevoelig bijven.
Waar?